Ana Sayfa

29 Ekim 2013 Salı

Pediatrik Rehabilitasyon


Rehabilitasyon


Pediatrik rehabilitasyonda müdahale kişisel ve çevresel olarak 2'ye ayrılır. Kişisel müdahale; fonksiyonel beceri kazanımını, yeni yöntemlerin öğretilmesini ve önceliklerin belirlenmesini içerir. Çevresel müdahale ise sosyal (aile, bakıcı vs) ve fiziksel yani çevresel, teknik ve ev düzenlemelerini içerir.

Rehabilitasyonda sık sık sorulması gereken sorular;
beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı, iş becerisinin gelişip gelişmediği, harcamaların azaıp azamadığıdır.

Rehabilitasyonda dikkate alınması gerekenler;
 • çocukların tedaviye onay verme, tercihte bulunabilme yeterliliğinde değildir
 • çocuk hastaların aile ya da koruyucuların bakım ve gözetimlerinin altındadır
 • çocuk hastalar ailenin durumundan etkilenir (ailevi durum, ailenin ve sağlık personelinin daha iyinin ne olabileceği konusundaki kararını etkiler)
 • çocuk hastaların hayatlarının başlangıcında olması, onun değerleri konusunda belirsizlik yaratmaktadır.
Çocuklarda Tedaviyi Etkileyen Unsurlar
 • Çocuktan kaynaklanan nedenler olarak; fiziksel ve fizyolojik özellikler, mental durum, psikolojik durum, büyüme sıralanabilir.
 • Çevresel nedenler olarak; aile ve koruyucuların durumu, sosyal özellikler (eğitim, ekonomi vb) sayılabilir.
Hastalığın Etkileri
Progresyon
Oluş nedeni
Süresi
Başlama yaşı
Uygulanan tedavilerin birbirine etkileri

Konjenital Problemler
 • Normal motor gelişimi etkiler.
 • Anatomik yapılarda normale göre farklılıklar görülebilir.
 • Genellikle birden fazla özür görülebilir.
 • Progresyon göstermez.
 • Ailede birden fazla çocukta özür olabilir.
 • Özre fiziksel adaptasyon daha iyi olabilir.
 • Büyüme olumsuz etkilenebilir ve etkileyebilir.
 • Rehabilitasyonda fonksiyonel kompansasyon mekanizmalarının kullanılması daha kolaydır; ancak alışkanlıkları değiştirmek zordur.
Edinsel Özürler
Her zaman motor gelişim geriliği yaratmazlar ama gelişimi bozabilirler. Progresyon gösterebilir, büyüme olumsuz etkilenebilir ve etkileyebilir. özre fiziksel adaptasyon güçtür. Çocuk genellikle durumun farkındadır.

Rehabilitasyonu Etkileyen Unsurlar
 • Yanlış tanı veya gecikmiş tanı
 • Rehabilitasyona başlamada gecikme
 • Tekrarlayan enfeksiyonlar ve hastalığın progresyonu
 • Bilgilendirme eksikliği
 • Tedavinin süresi
 • Ekonomik sorunlar
 • Kooperasyon güçlükleri
 • Beklentilerdeki belirsizlik
 • Umutsuzluk
 • Psikolojik sorunlar
 • Sosyal sorunlar
Fizyoterapistin Yaşadığı Zorluklar
 1. Değerlendirmede yaşadığı güçlükler; kas testi, eklem hareket açıklığı, postür analizi, fonksiyonel testler, ortez değerlendirmesi, gelişim testleri, yaşam kalitesi ölçekleri.
 2. Rutin uygulamalarda adaptasyon güçlüğü; korku, dikkat süresi kısalığı, geçmişe ait olumsuz deneyimler, tekrarlayan enfeksiyonlar, isteksizlik, programa uyamama vb.
 3. Sosyo-ekonomik sorunlar; ulaşılabilirlik
  olarak sayılabilir.
Öneriler
Aile eğitimi önemsenmeli, multidisipliner çalışma benimsenmeli, olguya özel davranılabilmeli, acele edilmemeli, zaman tanınabilmeli, sosyal hayatın sürdürülmesi için teşviklerde bulunulmalı, sosyal dayanışma sistemlerine teşvik edilmeli.

Aile Eğitimi
Ailenin hastalık hakkında bilgi sahibi olması hastalığın ilerlemesi ile karşılaşılabilecek sorunların çözümünde ve tedaviden beklentilerinde daha gerçekçi olmalarını sağlar.
Rehabilitasyon ve tedavinin etkiniğini artırır.
Uzun süreli takip olanağı sağlar.
Çocuğun psikososyal yönden desteğini artırır.

Çocuklarda özürlülük nedenleri için tıklayınız.

Özür türleri için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder