Ana Sayfa

30 Ekim 2013 Çarşamba

Çocuklukta Görülen Nöromusküler HastalıklarBeyin: Serebral paralizi, disgenetik beyin, merkezi sinir sistemi lezyonları.

Spinal kord: Spinal musküler atrofi (SMA), infantil poliomyelit, spinal kord yaralanmaları.


Kökler ve sinirler: Enfeksiyöz ve herediter polinöropatiler, toksik nöropati, travmatik nevritis.

Nöromusküler kavşak: Myastenia gravis, tick paralizisi, toksik paralizi, botulism

Konjenitel myopatiler: Tip I distrofi, mitokondrial, nemaline, sentral code.

Metabolik myopatiler: Glycogenesis, endokrin, lipid

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder